Onze praktijk

Onze Missie

Tandartsenpraktijk Buitenplein zorgt samen voor een gezonde en mooie mond voor haar (toekomstige) patienten, nu en in de toekomst.

Onze praktijk

Onze praktijk richt zich op de volledige tandheelkundige behandeling van kinderen en volwassenen. De behandelingen worden uitgevoerd door BIG geregistreerde tandartsen, ondersteund door (preventie) assistentes.

Meest recente richtlijnen en opvattingen

Onze praktijk bestaat reeds 55 jaar. Na een aantal renovaties en een uitbreiding van de praktijk in 2006 is de praktijk volledig aangepast aan de wensen van de huidige patiënt. Wij werken op basis van de meest recente opvattingen en richtlijnen. Niet alleen wat betreft de tandheelkundige zorg, maar ook aan inrichting en organisatie van onze praktijk. Wij houden de vinger aan de pols door maatregelen die wij nemen voor infectiepreventie, het onderhoud aan onze (röntgen)apparatuur, milieumaatregelingen etc. Wij werken aan een goede kwaliteit door regelmatig intercollegiaal overleg en door het volgen van bij-en nascholingscursussen.

Goede tandheelkundige zorg

Het fundament van een goede tandheelkundige zorg is de periodiek mondonderzoek. Afhankelijk van uw gebitsgezondheid spreekt de tandarts hiervoor een bepaalde regelmaat met u af. Tijdens de periodieke controle kijkt de tandarts naar de gezondheid van uw gebit en naar de staat van onderhoud. Er wordt tandsteen verwijderd en er wordt u nog eens verteld waar u bij het tandenpoetsen op moet letten.

Communicatie

Als op de controle een behandeling moet volgen, bespreekt de tandarts met u wat er moet gebeuren, hoe vaak u daar voor moet terugkomen en wat het kost.
Wij willen graag met u een goede lange termijnrelatie onderhouden, en die begint bij ons met een goede communicatie.
Heeft u vragen, dan kunt u ons altijd aanspreken.
Met vriendelijke groet en tot spoedig ziens,
Team Buitenplein
tpbuitenplein